ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร เช้านี้หลายคนได้รับเงิน 5,000 บาทแล้ว

ธ.ก.ส. โอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร” 5,000 บาท ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เตือน 4 แสนราย รีบแจ้งเลขบัญชีผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อรับเงินภายใน พ.ค. นี้

จากกรณี การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัส “โควิด-19” รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท โดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา วันละประมาณ 1 ล้านราย ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ยังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร รายละ 15,000 บาท จ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากรัฐบาล ตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส่งมาให้กับ ธ.ก.ส. ในกลุ่มที่ 1 ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ยังไม่พบบัญชีที่จะรับโอนเงินจํานวน 438,251 ราย ทําให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้

ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งในรอบที่ 1 จํานวน 109,600 ราย และรอบที่ 2 อีกจํานวน 328,651 ราย รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเร็ว ทั้งนี้ จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดคือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

ทางด้าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และก็เป็นเกษตรกร สำหรับคนกลุ่มนี้อยู่ภายใต้ประกันสังคม ถ้าท่านถูกพักงาน หรือเลิกจ้างงาน สำนักงานประกันสังคม ก็จะเข้าไปดูแล เพราะฉะนั้นถ้ามีหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลอยู่แล้ว โครงการนี้จึงไม่ได้ให้สิทธิ์แรงงานที่อยู่ภายใต้ประกันสังคมมาตรา 33

เช่นเดียวกันกับกรณี ข้าราชการบำนาญ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ก็ได้กำหนดไว้ว่า ข้าราชการบำนาญ ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ ไม่ใช่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคนกำหนด ว่าใครจะมีสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ แต่เป็นคนที่รวบรวมบัญชีเกษตร โดยสิ่งที่ทำคือตั้งใจให้เงินไปถึงพี่น้องเกษตรทุกกลุ่ม เพื่อได้รับการเยียวยาให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *