Covid-19 กรมอนามัยแนะนำ ข้อปฏิบัติสำหรับ “รถกับข้าว”

Covid-19 กรมอนามัยแนะนำ ข้อปฏิบัติสำหรับ “รถกับข้าว” กรมอนามัย กระทรวจสาธารณสุข แนะนำผู้ประกอบกิจการอาหารสดเคลื่อนที่ หรือ รถกับข้าว ให้ทำความสะอาดทุกวัน และปฏิบัติตาม 9 ข้อแนะนำ พร้อมย้ำ ให้จัดเก็บอาหารอย่างเป็นสัดส่วน มีการคลุมปิด…