การดูแลตนเอง สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ในช่วงระบาดของ COVID – 19

การดูแลตนเอง สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ในช่วงระบาดของ COVID – 19 COVID – 19 สามารถติดต่อผ่านทางละอองอากาศจากการพูด การไอหรือจาม ไวรัสสามารถมีชีวิตรอดอยู่ในธรรมชาติ อาจเป็นชั่วโมงถึงเป็นวัน ขึ้นอยู่พื้นผิวของวัสดุ และสภาพแวดล้อม จึงสามารถติดต่อผ่านการสัมผัส…