คำแนะนำในการป้องและควบคุมโรค “โควิด-19” สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

คำแนะนำในการป้องและควบคุมโรค “โควิด-19” สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาหาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคให้แก่พนักงานร้านอาหาร เช่น โปสเตอร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ, การล้างมืออย่างถูกวิธี, และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น…