สรุปรายงานเกี่ยวกับ โควิด-19 ประจำวันที่ 28 มี.ค. 63

สรุปรายงานเกี่ยวกับ โควิด-19  ประจำวันที่ 28 มี.ค. 63 สถานการณ์โดยรวม จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 100…